Bc. Filip Holčák

Podporují nás

Bc. Filip Holčák

Fyzioterapeut a kondiční trenér věnující se obtížím pohybového ústrojí dětí i dospělých. V tapech AU-MEDIC vidí vhodné doplnění tradičních fyzioterapeutických postupů při bolestivých obtížích pohybového ústrojí.

AU-MEDIC

neléčí příčinu bolesti,
ale snižuje pocit a intenzitu bolesti.

AU-MEDIC makety